Hotline 24h Servis: +420 603 118 047
Půjčovna: +420 604 265 654
sk sk
sk sk
Zpět na seznam

Kvalita stlačeného vzduchu

Analýzy nákladů 23. dubna 2017

Kvalita stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je energie, která se vyrábí. Jako každý výrobek, tak  i stlačený vzduch má svoje parametry, kterými se dá hodnotit jeho kvalita.

Některé spotřebiče na kvalitu vzduchu nehledí, některé však mají velmi vysoké nároky.

Kvalita vzduchu se v průmyslu hodnotí podle normy ISO 8573-1. Zjednodušeně se dá říci, že tato norma hodnotí obsah 3 položek, které vzduch znečisťují. V prvé řadě to jsou mechanické nečistoty, jako je nasávaný prach z ovzduší a často také např. koroze uvolňující se z potrubí.  Druhý významný parametr je obsah vody ve vzduchu. Voda může způsobovat ve vzduchu korozi a např. při rychlém výfuku vzduchu i úlet kapiček nebo i jinovatku. Třetí důležitý parametr je obsah zbytkového oleje, který je důležitý např. v lakovnách, potravinářství nebo farmaceutice. U olejových kompresorů se mnohdy zařazuje před spotřebič filtr s aktivním uhlím, který absorbuje zbytkové olejové páry. Funkčnost filtrace je však dána pouze odhadem životnosti náplně a běžně se mění v předem stanovených pravidelných intervalech. Může se tak stát, že je měněna zbytečně s předstihem anebo naopak pozdě. Oba případy se tak mohou výrazně prodražit.

Výrobci strojů  a  technologií by měli stanovovat  kvalitu vzduchu již při jejich dodávce. Také  v              případech náročných provozů by měla být kvalita vzduchu i jeho pravidelné kontroly řešeny v prevenci anebo i v rámci auditů a certifikátů. Toto se však dle našich zkušeností často neděje a provozovatelé si tak mnohdy způsobují zbytečné technologické problémy, které však mají  poměrně jednoduché řešení.

Pro tyto případy provádíme jak komplexní kontrolu funkčnosti systému výroby vzduchu a jeho filtrace, tak i fyzické protokolární autorizované měření všech tří parametrů vzduchu z odebraných vzorků.

Toto měření zahrnuje vyhodnocení velikosti a množství pevných částic, čímž je překontrolována funkčnost filtrů, a při odběru vzorku u spotřebičů, zdali se vzduch druhotně neznečistí v potrubí.  Měření stanoví reálný tlakový rosný bod vzorku vzduchu odebíraného z rozvodů a rosný bod při expanzi. Tyto údaje nám sdělí, zdali správně fungují vysoušeče vzduchu.

Obsah oleje je měřen u olejových kompresorů, čímž se zjistí, zdali kompresor funguje tak, jak má. U odběru vzorku vzduchu za filtrací s aktivním uhlím se zjistí, zdali funguje a není již vložka nasycena.

Příklad parametrů kvality vzduchu:

ISO 8573-1  2.4.1

2 – Pevné částice (max. velikost  1µm, max. koncentrace 1 mg/m3)

4 – Voda (tlakový rosný bod +3 °C)

1 – Olej (max. koncentrace oleje = 0,01 mg/m3)

Třída kvality stlačeného vzduchu

Aktuální seminář

Možnosti úspor v průmyslové výrobě Kompresory PEMA
Ekonomika výroby a spotřeby stlačeného vzduchu a

Společnost Kompresory PEMA, s.r.o. si vás dovoluje pozvat na školení o ekonomice výroby a spotřeby stlačeného vzduchu.

25. 03. 2020 Matějkova 2268, Pelhřimov