Hotline 24h Servis: +420 603 118 047
Půjčovna: +420 604 265 654
sk sk
sk sk
Zpět na seznam

Vliv kvality stlačeného vzduchu na stav rozvodů vzduchu

Analýzy nákladů 12. července 2018

Neupravený stlačený vzduch způsobuje korozi jednotlivých prvků rozvodu, tlakovou ztrátu a znečištění, korozi a zvýšené opotřebení pneumatického nářadí. V extrémních případech při velmi nízkých teplotách může dojít i k zamrzání potrubí stlačeného vzduchu.

V technologii výroby vlhký vzduch může způsobovat slepování obráběného materiálu či poškození citlivých zařízení na spotřebičích.

Firma z Jihlavska se na nás obrátila s požadavkem navrhnout řešení na snížení počtu odstávek výroby vznikajících v souvislosti s tvorbou kondenzátu v rozvodech. Pomocí analýzy kompresorů a rozvodové soustavy jsme zjistili, že objem kondenzátu je cca 12 litrů za pracovní směnu. Navrhli jsme umístit do soustavy kondenzační sušičku vzduchu s výkonem, který odpovídal skutečné spotřebě stlačeného vzduchu a objemu vznikajícího kondenzátu. Po realizaci došlo okamžitě k výraznému snížení nákladů na údržbu rozvodů stlačeného vzduchu a zároveň se prodloužila životnost a spolehlivost připojeného nářadí a strojů.

kvalita stlaceneho vzduchu

Aktuální seminář

Možnosti úspor v průmyslové výrobě Kompresory PEMA
Ekonomika výroby a spotřeby stlačeného vzduchu a

Společnost Kompresory PEMA, s.r.o. si vás dovoluje pozvat na školení o ekonomice výroby a spotřeby stlačeného vzduchu.

25. 03. 2020 Matějkova 2268, Pelhřimov