Ztráta energie v odlehčeném stavu

Víte, na čem zejména závisí skutečná měrná spotřeba energie u kompresoru? Je to součet efektivně a neefektivně využité spotřebované elektrické energie, za kterou kompresor vyrobí 1 Nm3 vzduchu.

Problém vzniká tehdy, je-li poměrná část neefektivně využité energie příliš vysoká.

Extrémním příkladem je výsledek z měření v jedné společnosti zabývající se výrobou pro automobilový průmysl. Naměřili jsme, že výroba 1 Nm3 činí v nákladech 1,80 Kč. Důvodem je kolísavá spotřeba vzduchu a nevhodně navržený 22 kW kompresor. Celkové roční náklady za elektrickou energii v této firmě činily 210 000 Kč, z čehož pouhých 45 000 Kč byla efektivně využitá energie – tj. energie spotřebovaná při stlačování vzduchu.

Nasimulovali jsme 11kW kompresor nové řady VSD+ s frekvenčním měničem, který by plynule vyrovnával kolísavou spotřebu vzduchu. Vypočtená úspora 155 000 Kč by znamenala návratnost investice zhruba 1,5 roku od pořízení nového kompresoru.